Metode contraceptive și sarcină

Metode contraceptive

Având în vedere că s-a observat existenţa unei strânse legături între activitatea bolii şi activitatea hormonală, orice influenţă asupra acesteia din urmă trebuie evitată. Ca metode anticoncepţionale se preferă metodele locale cu bariere fizice şi/sau spermicide alături de metoda calendarului. Anticoncepţionalele orale şi locale pe baza de hormoni trebuie evitate.

Metode de prevenire a crizelor în lupus

LES (lupus sistemic) este fără îndoială în mod potenţial o boală gravă ce poate afecta multe organe. Cu toate acestea, este important de reţinut că cei mai mulţi pacienţi cu LES se bucură deplin de viaţă într-un mod activ şi sănătos.