Metode contraceptive

Având în vedere că s-a observat existenţa unei strânse legături între activitatea bolii şi activitatea hormonală, orice influenţă asupra acesteia din urmă trebuie evitată. Ca metode anticoncepţionale se preferă metodele locale cu bariere fizice şi/sau spermicide alături de metoda calendarului. Anticoncepţionalele orale şi locale pe baza de hormoni trebuie evitate.