Redirecționează 2% pentru Asociația A.P.A.A. sau Asociația Lupus Romania

Ce este 2%
Sistemul “2%” permite contribuabililor persoane fizice sa directioneze 2% din impozitul lor pe venit catre o organizatie non-guvernamentala. Este un sistem prin care cetatenii au posibilitatea sa decida in mod direct ce se intampla cu impozitele lor.

Redirectionezi – Nu platesti nimic in plus
Cine decide sa redirectioneze cei 2% din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, nu plateste nimic in plus. Din impozitul platit statului, 2% vor pleca spre o asociatie non-profit, de exemplu, indicata de contribuabil.
– Daca nu redirectionezi cei 2% din impozitul pe venitul realizat in anul anterior, suma va ajunge in intregime la bugetul statului, care o va aloca, mai departe, dupa cum crede de cuviinta.

Cum poti redirectiona 2% :

Pasul 1: Descarca unul dintre urmatoarele formulare:

Pasul 2 : Daca redirectionezi 2% catre o asociatie, ai nevoie de urmatoarele informatii:

  • Numele organizatiei
  • Codul de identificare fiscala (codul fiscal)
  • Contul organizatiei in format IBAN

Pasul 3: Completeaza un formular dintre cele de mai sus.

Completarea formularului se face, in general, respectand urmatoarele repere:
Numele: Nume, Initiala tatalui, Prenume
Adresa: inscrie adresa domiciliului fiscal.
Cod numeric personal – inscrie codul numeric personal din actul de identitate al fiecarui contribuabil sau numarul de identificare fiscal, atribuit de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala
– Sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult. Casuta se bifeaza de catre contribuabilii care solicita virarea unei sume de pana la 2% din impozitul anual pentru sustinerea unei entitati nonprofit sau unitati de cult.
Suma  se completeaza cu suma solicitata de contribuabil a fi virata in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult. In situatia in care contribuabilul nu cunoaste suma care poate fi virata, nu va completa rubrica Suma, caz în care organul fiscal va calcula si va vira suma admisa, conform legii.
Codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult  se inscrie de catre contribuabil
Cont bancar (IBAN) se completeaza codul IBAN al contului bancar al entitatii nonprofit/unitatii de cult.

Pasul 4:  Dupa ce completezi formularul, fa o copie pe care o pastrezi, iar originalul il depui (direct sau se trimite prin Posta) la Administratia Financiara pe a carei raza teritoriala ai domiciliul.
Termenul limita pana la care formularul trebuie sa ajunga la Administratia Financiara: 15 mai a anului curent. Pana la 31 decembrie, administratia financiara va centraliza toate informatiile si va vira sumele stranse catre organizatii.

Date Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune (A.P.A.A.)
Nume:
Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Autoimune
Cod Identificare Fiscala al A.P.A.A.(CIF): 27786598
Contul IBAN al A.P.A.A.:
RO19 INGB 0000 9999 0396 0400

Date Asociatia Lupus Romania
Nume
: Asociatia Lupus Romania
Cod Identificare Fiscala al Asociatiei Lupus Romania (CIF): 25625501/02.06.2009
Contul IBAN al Asociatiei Lupus Romania: RO82 BUCU 1262 2300 3000 2RON